Ako u nás v   PNC Design pracujeme  ?

Všetko má svoj presný postup, bez ktorého by sme nedosiahli výsledky  s ktorými bude klient spokojný na 100%

w w

STRETNUTIE

Po telefonickom kontakte s klientom dohodneme v čo najkratšom časovom rozmedzí osobné stretnutie, kde nám klient predstaví jeho víziu.

l l

PLÁNOVANIE

Na základe informácií a údajov, ktoré nám poskytnete, Vám predložíme náš návrh, plán a cenovú ponuku.

i i

PRÍPRAVA

V prípade záujmu pripravíme grafické podklady, ktoré následne prekonzultujeme priamo s Vami. Následne prebehne Vami zvolená finalizácia produktu. Radi poskytneme vizualizácie pre Vašu lepšiu predstavu výsledných produktov.

U U

TESTOVANIE

Každy produkt finalizujeme len so súhlasom klienta, ktorému poskytneme všetky informácie o výsledku produktu.

DORUČENIE

Ako bonus na záver Vám ponúkame doručenie finalizovaných produktov priamo do vašej kancelárie, pobočky prípadne na iné vopred dohodnuté miesto.

SPOKOJNOSŤ

Najdôležitejším bodom pre nás je spokojnosť zákazníka z dobre odvedenej práce.